Novoroční odpal 2019

Zobrazeno: 761

Na Nový rok 2019 jsme se i tentokrát setkali na Novoročním odpalu v Myštěvsi. Každý rok před touto akcí se naskýtá otázka, kolik se nás při této akci doopravdy sejde - přece jenom průběh oslav příchodu Nového roku může mít svou dynamiku. Jak je však vidět na následujících fotografiích,"tvrdé jádro" se vždy sejde (i když se jeho složení rok od roku liší) a tak se všichni účastníci mohou odebrat na odpaliště 18.jamky, která je dějištěm této akce. Hladina rybníku Mozorník tentokrát nebyla pokryta ledem a tak jeho překonání nebylo tak snadné jako v minulých ročnících - někteří ho svým odpalem překonali, jiní rozmnožili neustále se zvětšující počet míčků na jeho dně. Ale všichni přítomní, kteří chtěli, absolvovali svůj první odpal v roce 2019. Nakonec jsme si popřáli mnoho dlouhých a rovných odpalů v roce 2019.
Takže pro Vás všechny ostatní ještě jednou - hodně golfových zážitků v Myštěvsi v roce 2019 Vám přeje QPGCM!!!!

Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal Odpal